วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลงานศิลปะสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "แม่ในอุดมคติ"

ชิ้นที่ 1


ชื่อผลงาน "พรหมมาตา"
ขนาด : 60x80 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)

แนวความคิด : ความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ นำมาซึ่งการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งได้บังเกิดออกมาลืมตาดูโลก ความเสียสละของสตรีเพศที่เรียกว่า "แม่" ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของตนได้ดำรงชีพอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

 ชิ้นที่ 2
 
ชื่อผลงาน "ผู้อันเป็นที่พักพิง"
ขนาด : 60x84 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)
แนวความคิด : ความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ อันจะนำมาซึ่งความอบอุ่นอันแสนวิเศษ ยากที่จะหาสิ่งใดเทียบปานได้ สัจธรรมชีวิตบนโลกต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความสุขสู่สังคมโลกเปรียบได้ดั่งความรักของ "แม่"

ชิ้นที่ 3


ชื่อผลงาน "ดาวลูกไก่"
ขนาด : 56x80 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)
แนวความคิด : ตำนานความรัก ความกตัญญู กตเวทีของแม่ไก่และลูกไก่ เป็นตัวอย่างของความดีที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้รับรู้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ เรื่องราวความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ระหว่างแม่ไก่และลูกไก่ ผ่านเรื่องเล่าตำนานของ "ดาวลูกไก่" อันเป็นความดีที่น่ายกย่อง

ชิ้นที่ 4

 

ชื่อผลงาน "ดาวลูกไก่ หมายเลข 2"
ขนาด : 56x80 เซนติเมตร
เทคนิค : ลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop (Digital Painting by Photoshop)
แนวความคิด : ตำนานความรัก ความกตัญญู กตเวทีของแม่ไก่และลูกไก่ เป็นตัวอย่างของความดีที่น่าประทับใจต่อผู้ที่ได้รับรู้ ข้าพเจ้าหยิบเรื่องราวความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ระหว่างแม่ไก่และลูกไก่ ผ่านเรื่องเล่าตำนานของ "ดาวลูกไก่"มานำเสนอเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดี

1 ความคิดเห็น:

  1. ชิ้นที่2กับ3 โอเคเลยชอบๆ ชิ้นที่3น่าจะมีลักษณะของลูกไก่ที่มุดอยู่ใต้ปีกอันอบอุ่นปลอดภัย และอาจมีลักษณะของแก่ที่กำลังจิกขนทำความสะอาดขนลูกไก่อยู่ เพิ่มลักษณะที่แสดงอาการของความรักความห่วงใยอีกนิดนึง บรรยากาศดูอบอุ่นดีน่ะ พี่คอมเม้นต์ในฐานะผู้ชมน่ะ พี่ก็ไม่เก่ง

    ตอบลบ